ብዛዕባ መጽሄት ፍዮሪ

እዚ መጽሄት እዚ ሓድሽ ዓይነት ናይ ሕብረት ሰብና ኣገዳሲ ዘኮነ ኣርእስቲታት እንዳ ኣልዓልና ዘተፈላለይ ሓበሬታ ብዛዕባ ናብራ ን ሂወትና ሃናጺ መምርሒ ዝከውን ጽሑፋት ከነዳሉው ኢና። ካብቲ አንረዮ ኣርእስትታት ዝስዕቡ አዮም

  • ጥዕና
  • ትምህርቲ
  • ፋሽን/ኣከዳድና
  • ስነ ጽባቐ 
  • ኣመጋግባ
  • ናይ ህጻናት ዘድሊ  ሓበሬታ

ብተወሳኪ ደማ አትደልዩዎ ኣረስቲ ዘይረእናዮ አንተ ኣሎ ብ email ኪትውከሱና ንዕድም።

ሰናይ ምንባ  ይግበልኩም

Advertisements